Boek nu!

Ontzuren en ontslakken in Zoetermeer

Ontzuren en ontslakken

Hedendaagse voedings- en eetgewoonten evenals stress en een ongezonde levensstijl verstoren het zuur-base-evenwicht van het lichaam. Steeds vaker zien wij verzuring van het lichaam, en teveel zuren kan het lichaam belasten en kosten veel energie. Op deze manier wordt de basis gelegd voor vele ziekten, de zogenaamde welvaartsziekten oftewel civilisatose.

Verzuring kunnen klachten veroorzaken op jonge leeftijd, denk daarbij aan haaruitval, acne, zweetvoeten, maag en darmaandoeningen. Echter op latere leeftijd kunnen ernstige aandoeningen optreden zoals reuma, jicht, nieraandoeningen, beroerte, huidaandoeningen, een hartinfarct.

Maar heel weinig mensen leggen een relatie tussen deze ziekten en een verstoring van het zuur-base-evenwicht, omdat ze de samenhang niet kennen. Gezondheid gaat dan ook altijd samen met een evenwicht tussen zuren en basen.

Drie oorzaken van verzuring:
1. Voeding
2. Stress
3. Straling

In eerste instantie zal het lichaam zelf het teveel aan zuren proberen op te lossen door mineralen te onttrekken aan lichaam. Deze mineralen bevinden zich o.a. in het skelet, huid, haren en gebit. Maar wanneer deze natuurlijke mineraaldepots ‘op' zijn, kunnen er ernstige klachten optreden. Tevens zullen door de verzuring zich steeds meer slakken in het lichaam gaan afzetten en zo ontstaat er o.a. overgewicht en cellulitis.

Het is dus zeer belangrijk om voldoende basenvormende voedingsmiddelen in te nemen, om zo de zuurvorming van het lichaam tegen te gaan. Mineralen zijn nodig om de zuren te neutraliseren. Door onze verkeerde eetgewoonten en moderne drukke levensstijl is het belangrijk om continu te ontzuren om zo de een ‘goede gezondheid' te behouden.

Straling
Electrosmog is een negatieve impuls voor de mens. De gevolgen, geestelijk en lichamelijk, blijven dan ook niet uit; er ontstaat onbalans in het lichaam. Onbalans die kan leiden tot "stress" in het centrale zenuwstelsel. Slaapstoornissen, concentratiezwakte, vermoeidheid, energiegebrek, hoofdpijn, onverklaarbare chronische gezondheid- en psychische klachten of zelfs provocerende effecten op diverse ziektebeelden kunnen optreden. Daarom is straling wegnemen in uw leefomgeving erg belangrijk om bovenstaande verschijnselen te doen oplossen.
We verkopen de ontstoringsproducten. U kunt bellen om een folder aan te vragen.

Ook de speciale ontzurings-  en ontslakkingsproducten kunt u bij onze salon in Zoetermeer bestellen.

Celzouten

Celzouten bestaan uit specifiek negatief en positief geladen bestanddelen, genaamd ionen. Deze ionen zijn de dragers van de elektrische lichaamsenergie, die vele lichaamsfuncties bepalen zoals de spieractiviteit en de zenuwfunctie. Afhankelijk van de elektrische ladingsverhoudingen binnen en buiten de cellen, vormen zich door de biochemie uit enkelvoudige mineralen minerale verbindingen, ofwel celzouten. Uit de enkelvoudige mineralen calcium en fosfor, vormt zich bijvoorbeeld de verbinding calcium phosphoricum in een sterke verdunning.

Tekorten aanvullen

De celzout-therapie van Dr. Schüssler is er op gericht om het door overbelasting optredend tekort aan celzouten aan te vullen. Anders gezegd: indien de 12 celzouten in de juiste verhouding en op de juiste plaats aanwezig zijn in het organisme, is dit optimaal voor de gezondheid. De stofwisseling functioneert niet goed als er een tekort aan celzouten is. En een gebrekkige stofwisseling geeft overbelasting, wat op den duur aanleiding is voor klachten. Als een ziekmakende prikkel - bijvoorbeeld verstoring van de moleculaire beweging door verzuring - een cel treft, dan wordt haar functioneren in eerste instantie versterkt. Zo biedt de cel weerstand aan de prikkel. Maar als zij hierdoor een deel van haar celzouten verliest, dan is zij ‘ziekelijk veranderd'. De cel is dan verzuurd door een tekort aan celzouten en vraagt om een aanvulling uit de reserves van het lichaam. Is dat niet meer mogelijk, dan is aanvulling gewenst.

Nr. 01 Calcium fluoratumNr. 02 Calcium phosphoricumNr. 03 Ferrum phosphoricumNr. 04 Kalium chloratum/muriaticumNr. 05 Kalium phosphoricumNr. 06 Kalium sulfuricumNr. 07 Magnesium phosphoricumNr. 08 Natrium chloratum / muriaticumNr. 09 Natrium phosphoricumNr. 10 Natrium sulfuricumNr. 11 SiliceaNr. 12 Calcium sulfuricumNr.